Renunţă la mintea care gândeşte în proză; trezeşte alt gen de minte care gândeşte poetic. Lasă-ţi deoparte priceperea la silogisme; cântecul lasă-l să-ţi fie mod de viaţă. Treci de la intelect la intuiţie, de la cap la inimă, pentru că inima e mai aproape de mistere. - Osho

joi, 22 martie 2012

Dragostea - Ellen White

“Dragostea trebuie cultivată prin exprimare. Iubirea nu poate exista multă vreme dacă nu este exteriorizată prin fapte, tot aşa precum focul nu poate rămâne aprins dacă nu este alimentat cu combustibil. Iubirea nu poate fi durabilă dacă nu este exercitată. Fiecare act motivat de iubire o dezvoltă şi o intensifică. Atunci când certurile şi spiritul autoritar sunt aduse la tăcere, dragostea învinge.”
Ellen White
“Reprimarea dragostei duce la dispariţia ei. Dacă impulsurile de amabilitate şi generozitate sunt reprimate, ele dispar, iar inima devine rece şi însigurată. Nu lăsaţi ca inimile celor care sunt legaţi de voi să tânjească după amabilitate şi simpatie. Planta preţioasă a iubirii trebuie să fie îngrijită cu gingăşie şi se va dezvolta devenind puternică, viguroasă şi plină de roade, manifestându-se în toate aspectele caracterului.”
Ellen White

Niciun comentariu:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...